Categorieën
Terminologie

Opleidingen

Hier vindt u een overzicht van opleidingen en cursussen die betrekking hebben op terminologie, hoofdzakelijk in Nederland en Vlaanderen.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

Translation Technology and Terminology - Introduction

Beschrijving

Binnen het kader van de masteropleiding in het vertalen organiseert KU Leuven Campussen Antwerpen een Engelstalige module over vertaaltechnologie, terminologie, terminologiebeheer, internationale termenbanken en ISO-normen.
Instelling
KU Leuven Campussen Antwerpen
Adres
Faculteit Letteren Campus Sint-Jacob, Sint-Jacobsmarkt 49-51, 2000 Antwerpen
Website
Translation Technology and Terminology – Introduction
Contact
Letteren Antwerpen
Doel
(1) Understand, adequately use and evaluate translation and language technologies, (2) Develop a translation project in a professional manner, (3) Be familiar with the professional context of translation and apply the accompanying standards
Doelgroepen
Masterstudenten die een vertaalcarrière beogen
Aantal uren
26
Studiepunten
4,00

Translation Technology and Terminology - Advanced

Beschrijving

Binnen het kader van de masteropleiding in het vertalen organiseert KU Leuven Campussen Antwerpen een Engelstalige module over vertaaltechnologie, terminologie, terminologiebeheer, internationale termenbanken en ISO-normen.
Instelling
KU Leuven Campussen Antwerpen
Adres
Faculteit Letteren Campus Sint-Jacob, Sint-Jacobsmarkt 49-51, 2000 Antwerpen
Website
Translation Technology and Terminology – Advanced
Contact
Letteren Antwerpen
Doel
(1) Understand, adequately use and evaluate translation and language technologies, (2) Know and adequately apply current translation and quality standards
Doelgroepen
Masterstudenten die een vertaalcarrière beogen
Aantal uren
26
Studiepunten
4,00

Cursus Medische Terminologie Zelfstudie

Beschrijving

De thuisstudie Medische Terminologie maakt u op een praktische manier wegwijs in het medische taalgebruik. U leert niet alleen veelgebruikte medische termen, maar wordt ook getraind in het herkennen van ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Zodoende kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen.

Instelling
Kiwa Training
Adres
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn
Website
Cursus Medische Terminologie Zelfstudie
Contact
Algemene informatie
Doel
Medische termen in de praktijk ontleden en vertalen.
Doelgroepen
Deze cursus Medische Terminologie is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.
Aantal uren
Zelfstudie
Studiepunten
Kiwa Certificaat Medische Terminologie

Medische terminologie

Beschrijving

Er zullen veel voorkomende voorvoegsels of woorduitgangen besproken worden die een vaste betekenis hebben in medische vaktermen, met aandacht vooral voor de basistermen van de belangrijkste lichaamsstelsels. Als voorbereiding op stages en de latere beroepsuitoefening, worden algemene medische verslagen van de diverse stageplaatsen gebruikt, waarbij de studenten de betekenis van de vaktermen en geneesmiddelen opzoeken.
Instelling
Hogeschool PXL: Professionele bachelor in organisatie & management; afstudeerrichting: Health Care Management
Adres
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, België
Website
Medische terminologie
Contact
Algemene info
Doel
De student kan stellingen beoordelen over de basis van de fysiologie, informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete opdracht zoals het uitwerken van een medisch onderwerp, met de juiste medische terminologie en met gebruik van powerpoint een medisch thema voorstellen, medische dictaten correct verwerken en verbeteren, medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen, eenvoudige anatomische tekeningen benoemen, en spellingsvormen, verbuigingen en afkortingen van medische terminologie correct hanteren.
Doelgroepen
Studenten eerste jaar Professionele bachelor in organisatie & management; afstudeerrichting: Health Care Management
Aantal uren
65
Studiepunten
8,00

Cursus Medische Terminologie Zelfstudie

Beschrijving

De thuisstudie Medische Terminologie maakt u op een praktische manier wegwijs in het medische taalgebruik. U leert niet alleen veelgebruikte medische termen, maar wordt ook getraind in het herkennen van ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Zodoende kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen.

Instelling
Kiwa Training
Adres
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn
Website
Cursus Medische Terminologie Zelfstudie
Contact
Algemene informatie
Doel
Medische termen in de praktijk ontleden en vertalen.
Doelgroepen
Deze cursus Medische Terminologie is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.
Aantal uren
Zelfstudie
Studiepunten
Kiwa Certificaat Medische Terminologie

ECQA Certified Terminology Manager

Beschrijving

The European Certification and Qualification Association, in cooperation with TermNet, offers online and face-to-face certification training programmes for the Terminology Manager role. There are three levels: Basic, Advanced and Engineering. The organizer of the courses is Termnet.

Instelling
ECQA, the European Certifiation and Qualification Association
Adres
Sulzweg 9/3 1190 Vienna, Austria
Website
ECQA Certified Terminology Manager
Contact
Algemene info
Doel
Learn the basic skills required for creating, organising and managing mono-, bi- or multilingual terminology.
Doelgroepen
Information and communication professionals, experts in classification and categorization, language industry professionals.
Aantal uren
The trainings are offered as seminars (45 min per module), workshops (90 min per module) or as an e-learning course that usually takes 3 months to complete. Each training programme consists of 5 modules.
Studiepunten
not applicable

Inleiding tot de vertaaltechnologie

Beschrijving

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel waarin de volgende onderwerpen behandeld worden:

Theoretisch deel:

 • inleiding tot de belangrijkste concepten van computerondersteund vertalen
 • de werking van vertaalgeheugens en zins- en woordalignatie
 • de werking en het nut van termenbanken, terminologiebeheer en terminologie-extractie
 • standaardformaten voor de uitwisseling van termenbanken en vertaalgeheugens
 • de werking van automatische vertaalsystemen
 • (parallelle) corpora en corpustools

Praktisch deel:

 • zinsalignatiesoftware
 • vertaalgeheugens
 • automatische vertaalsystemen
Instelling
Universiteit Gent: bacheloropleiding en als schakelprogramma voor masteropleidingen
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Studiekiezer UGent
Contact
Contactpagina
Doel
Binnen de hedendaagse vertaalpraktijk speelt (ver-)taaltechnologie een cruciale rol. In de cursus worden de belangrijkste stappen van het vertaalproces geschetst en worden de belangrijkste vertaalhulpmiddelen die op de markt beschikbaar zijn besproken. Dit inleidende vak heeft een dubbel doel. Enerzijds wil het de student theoretisch inzicht geven in de basisprincipes die gebruikt worden in vertaaltechnologische toepassingen: zins- en woordalignatie, matching, standaardformaten, etc.). Anderzijds wil het de student ook praktische vaardigheden bijbrengen bij het gebruik van vertaalgeheugens, en tools om (parallelle) corpora te doorzoeken. Deze tools zijn essentiële onderdelen van het vertaalproces, maar zijn ook van belang om de vertaalwetenschappelijke onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. Dit vak kiest voor blended learning: contactonderwijs voor het theoretische deel en begeleide e-learning voor het praktische deel. Het wil de studenten ook aanzetten tot levenslang leren.
Doelgroepen
studenten Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde, e.a.
Aantal uren
40
Studiepunten
3

Juridisch Vertalen in Strafzaken

Beschrijving

Strafprocesrecht en Materieel Strafrecht

Om een goede vertaling te maken moet je een goed begrip van de gebruikte termen hebben. Tijdens deze modules wordt terminologie behandeld die je als vertaler veel gaat tegenkomen. Zo komen de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, materieelrechtelijke leerstukken en veelgebruikte strafrechtelijke termen aan bod.

Vreemdtalig strafrecht

Deze module wordt in kleinere taalgebonden werkgroepen gegeven en richt zich op de rechtsterminologie van beide talen. Na deze module heb je kennis en een goed inhoudelijk begrip van de relevante termen uit het strafprocesrecht (in beide talen).

Instelling
Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers (SIGV)
Adres
Zwarte Woud 18, 3524 SJ Utrecht
Website
Juridisch Vertalen in Strafzaken
Contact
SIGV
Doel
Doelen van deze deeltijdopleiding zijn het vergroten van de kennis van het Nederlandse en het buitenlandse strafrechtsysteem, meer en betere vertaalvaardigheden aanleren en inzicht verwerven in de juridische vertaalpraktijk.
Doelgroepen
Personen geslaagd voor een entreetoets in de vorm van proefvertalingen.
Aantal uren
studiebelasting van 216 uur
Studiepunten
SIGV-diploma met mogelijkheid tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (RBTV)

Language technology and localization

Beschrijving

De volgende aspecten komen aan bod: aligneren, vertaalgeheugensystemen, machinevertaling, lokalisering en internationalisering

Instelling
KU Leuven Campus Brussel: Study Abroad Programme in European Culture and Society (PECS) (Leuven), Master in het vertalen (Brussel) en Master in het vertalen (eentalig traject)(Brussel)
Adres
Warmoesberg 26,1000 Brussel
Website
Language technology and localization (B-KUL-HMV38B)
Contact
Algemene info
Doel
Vertaling, lokalisering en internationalisering
Doelgroepen
Master in het vertalen studenten
Aantal uren
52
Studiepunten
6

Master in Terminology

Beschrijving

The Online Master Program in Terminology is the advanced educational level of the online program on Terminology and a 75-credit course. To obtain the Master diploma, students have to pass 65 compulsory credits, which include a 10-credit tutorized final project, and 10 optional credits.

Compulsory modules

 • Level 1: beginner level: Online Postgraduate Course on Introduction to Terminology (15 ECTS)
 • Level 2: intermediate level: Diploma of Postgraduate Studies: Terminology and Professional Needs (30 ECTS)
 • Workshop 1: complementary education: Methodology for Terminology Work (10 ECTS)
 • Level 3: advanced level: Master Project (tutorized project) (10 ECTS)

To achieve the required 75 credits to obtain the Master diploma, 10 optional credits must be done and passed from the following modules:

Optional modules

 • Workshop 2: Troubleshooting in Terminology Work (5 ECTS)
 • Workshop 3: Terminology Management for Translation Memories (5 ECTS)
 • Workshop 4: Complementary education: Neology (5 ECTS)
Instelling
Pompeu Fabra University
Adres
Roc Boronat 138, 08018 Barcelona,Spanje
Website
Online Master Program in Terminology
Contact
Algemene info
Doel
The objectives of this online superior level course on terminology are: to integrate the knowledge necessary to become a qualified professional on terminology or to participate in other professional activities where terminology and terminography knowledge is required, to deepen in the knowledge and the skills acquired during the previous levels, so that students can achieve a solid formation to work with initiative and autonomously and direct terminology projects.
Doelgroepen
Translators and interpreters, documentalists, technical writers, journalists involved in scientific dissemination, lexicographers and dictionary editors, editors of scientific magazines, philologists and linguists interested in lexicon, text book editors, teachers of languages for specific purposes, teachers and specialists in various subjects interested in building subject-specific glossaries.
Aantal uren
Een academiejaar + een thesisperiode
Studiepunten
75

Medische Terminologie (Kiwa)

Beschrijving

Na afloop van de cursus Medische Terminologie heeft u een stevige basiskennis van medische termen. In deze incompanycursus wordt, naast het leren van veel gebruikte medische woorden, getraind op het herkennen en leren van veel voorkomende ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Door de geleerde systematiek kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen. Met deze cursus Medische Terminologie begrijpt de cursist wat medisch specialisten en verpleegkundigen bedoelen.

Instelling
Kiwa Training
Adres
Sir Winston Churchill-laan 273 2288 EA Rijswijk/ P.O. Box 702280 AB Rijswijk
Website
Medische Terminologie
Contact
Algemene informatie
Doel
Medische termen in de praktijk ontleden en vertalen.
Doelgroepen
Deze cursus Medische Terminologie is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.
Aantal uren
De cursus Medische Terminologie omvat 9 lesmomenten van 2 uur en een examen. Daarnaast dient u rekening te houden met circa 6 uur zelfstudie per week.
Studiepunten
Kiwa Certificaat Medische Terminologie

Medische terminologie (LOI)

Beschrijving

In de cursus komen de grondslagen van de medische terminologie aan bod, zoals meervoudsvormen, samenstellingen, veelvoorkomende voor- en achtervoegsels en uitgangen. Vervolgens worden de algemene begrippen over ziekten, symptomen en diagnostiek behandeld. Ook komt de basis van de behandeling met geneesmiddelen, ook wel farmacotherapie genoemd, aan de orde.

Instelling
Leidse Opleidingsinstellingen (LOI)
Adres
Postadres:Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp, Nederland
Website
Medische terminologie
Contact
Contactpagina
Doel
Verbeteren van (schrijf-)vaardigheid van medische begrippen door middel van een administratieve cursus.
Doelgroepen
De cursus Medische terminologie is voor iedereen die kennis over medische begrippen wil opdoen én gebruiken. Bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg werken (op administratief gebied) en kun (schrijf-)vaardigheid van medische begrippen willen verbeteren en het Latijn eigen willen maken.
Aantal uren
Thuisstudie
Studiepunten
LOI-diploma Medische terminologie

Medische Terminologie: NTI Leiden

Beschrijving

Met de cursus Medische terminologie ontwikkel je een uitgebreide basiskennis op medisch vlak. Je krijgt uitleg over de termen en uitdrukkingen die veel voorkomen in de medische wereld. Je maakt kennis met allerlei aandoeningen, inclusief de Latijnse benamingen, de symptomen die er bij horen en de behandelwijzen. Je legt verbanden tussen medische klachten en afwijkingen van de anatomie en fysiologie. Zo krijg je een beter inzicht in hoe artsen tot diagnoses en behandelplannen komen.

Instelling
NTI
Adres
Schuttersveld 6-16, 2316 ZB Leiden, Nederland
Website
Medische Terminologie
Contact
Contactpagina
Doel
Voldoende vertrouwd zijn met het medisch jargon om een ondersteunende functie in de gezondheidszorg goed uit te kunnen oefenen
Doelgroepen
Kennis van de medische vaktaal is een grote steun bij verschillende beroepen in de medische sector. Daarbij denken we aan een doktersassistent(e), secretaresse van een specialist of een andere medicus, een administratief medewerker in een ziekenhuis of verpleeghuis. Maar ook aan secretariële of vergelijkbare beroepen bij een verzekeringsmaatschappij, ziekenfonds of bedrijfsvereniging.
Aantal uren
6 maanden: 4 uur per week.
Studiepunten

Medische terminologie voor gevorderden

Beschrijving

De (para)medische terminologie van volgende stelsels en processen wordt behandeld: spijsverteringsstelsel, voeding en stofwisseling, urinaire stelsel, voortplantingsstelsel, ontwikkeling en erfelijkheid. Het medisch secretariaatsgebeuren wordt als uitgangspunt genomen, vandaar de nadruk op de juiste schrijfwijze en de betekenis van de medische terminologie. Hierbij wordt steeds de officiële terminologie gevolgd, aangevuld met in het werkveld courant gebruikte ‘niet-officiële’ termen alsook Nederlandse benamingen.

Instelling
Hogeschool PXL: Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting: Medical management assistant
Adres
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, België
Website
33HMA3030 Medische terminologie voor gevorderden
Contact
Algemene info
Doel
De student kan de anatomie en fysiologie van gespecialiseerde orgaanstelsels bespreken en met elkaar in verband brengen, medische dictaten correct verwerken en verbeteren, anatomische tekeningen benoemen, medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen, gespecialiseerde anatomische en fysiologische stellingen beoordelen, symptomatologie en behandeling van psychiatrische ziektebeelden bespreken en vergelijken, oorzakelijke verklaringsmodellen toepassen op psychiatrische stoornissen.
Doelgroepen
Studenten derde jaar Professionele bachelor in organisatie & management; afstudeerrichting: Health Care Management.
Aantal uren
42
Studiepunten
4

Terminologie

Beschrijving

Deze cursus is opgebouwd uit drie leermodules.
De eerste module biedt een kennismaking met diverse kernbegrippen in het domein van de Terminologie zoals ’termen’ en ‘begripseenheden’. Gangbare opvattingen over terminologie worden besproken aan de hand van diverse theoretische benaderingen. Naast de traditionele, prescriptieve kijk op terminologie zoomen we ook in op sociale, culturele, (socio-)cognitieve of tekstuele, theoretische opvattingen.
In de tweede module worden diverse onderwerpen rond terminologie (en vaktaal) verder uitgelicht, meer bepaald neologismen, terminologische variatie en domeinverlies. Hierbij gaat aandacht enerzijds uit naar a) wetenschappelijke inzichten rond deze onderwerpen en b) wat de implicaties hiervan zijn voor taalprofessionals (bv. terminologen, tolken en vertalers).
In de derde module wordt dieper ingegaan op de praktijk van (e-)terminografie waarbij de taalprofessional gebruikmaakt van elektronische hulpmiddelen om termen in teksten te identificeren, te beschrijven en te beheren met het oog op het creëren van monolinguale of meertalige terminologische ‘eindproducten’ en waarbij gepaste heuristische bronnen moeten worden geconsulteerd. Er wordt gekeken naar de verschillende stappen in de terminografische workflow en mogelijke digitale hulpmiddelen die deze stappen ondersteunen (zoals termextractiesystemen en systemen voor terminologiebeheer). De module wordt afgerond met een kleinschalig terminologieproject waarin de verworven kennis wordt toegepast in de praktijk

Instelling
Vrije Universiteit Brussel, Toegepaste taalkunde
Adres
VUB Main Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Elsene, Gebouw C
Website
Terminologie (1021027BNR)
Contact
Algemene informatie
Doel
De student kan reflecteren over het belang van (terminologie)beheer in verschillende toepassingsgebieden. Hij kan kernbegrippen duiden (bijvoorbeeld ‘term’, ‘terminologische variatie’, ‘neologismen’) door verschillende verbanden te leggen, enerzijds met wetenschappelijke inzichten rond deze begrippen en anderzijds met de praktijk van taalprofessionals (bijvoorbeeld, terminologen, vertalers en tolken). Hij heeft kennis verworven omtrent theoretische inzichten in het domein van de Terminologie en begrijpt wat deze inzichten betekenen voor de terminolgrafische werkmethodes. Hij heeft kennis verworven omtrent de verschillende stappen in de terminografische workflow.
Doelgroepen
Studenten bachelors in de taal- en letterkunde, studenten Schakelprogramma Master of Arts
Aantal uren
75 uur studietijd
Studiepunten
3

Terminologiebeheer

Beschrijving

Inleiding in de terminologie (wat is terminologie, vaktaal, begrippen, begrippen definiëren, begrippenstelsels, termen, termen toekennen aan begrippen), terminologische databanken. De studenten leren werken met het terminologisch softwarepakket Multiterm 2015 Desktop en webapplicatie. Ze leren daarbij zelf een databank maken, fiches toevoegen, wijzigen en verwijderen, een filter-, schermlay-out en exportdefinitie opstellen, gegevens exporteren uit en importeren in een multitermdatabank. Met MultiTerm Convert moeten ze gegevens in andere bestandsformaten converteren naar het MultiTermformaat. Verder wordt ook ingegaan op de mogelijkheden die het internet biedt voor het aanmaken, beheren en gebruiken van een terminologische gegevensbank. Andere software kan aan bod komen.

Instelling
KU Leuven Campus Brussel: bachelor in de Toegepaste Taalkunde
Adres
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Website
Terminologiebeheer (B-KUL-HBT62D)
Contact
Algemene info
Doel
Zie beschrijving
Doelgroepen
Toelatingsvoorwaarden: de algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. Er wordt van de studenten een basisvaardigheid verwacht in het werken met de computer (tekstverwerking, rekenblad, internet).
Aantal uren
30
Studiepunten
3

Terminologie en vertaaltechnologie

Beschrijving

Het opleidingsonderdeel ‘Terminologie en vertaaltechnologie’ (A4TV) bestaat uit een gedeelte terminologie en een gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen. In het gedeelte terminologie worden de volgende onderwerpen uit de terminologieleer verder uitgewerkt: grondbeginselen van de terminologie (begrip, begrippenstelsel, begripsomschrijving, term, term toekennen aan een begrip), neologie, vaktaal, normalisatie. Er is veel aandacht voor het praktische aspect met o.a.: gebruik terminografisch fiche GenTerm; toepassing termextractie; terminologiebeheer (o.a. inoefenen van SDL MultiTerm); terminografische producten, met een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan thesaurusopbouw.

Instelling
Universiteit Gent: masteropleiding in het vertalen
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Terminologie en vertaaltechnologie (A703601)
Contact
Contactpagina
Doel
Voortbouwend op kennis uit het voortraject, wil het opleidingsonderdeel “Terminologie en vertaaltechnologie” (A4TV) de studenten (a) laten kennismaken met de theoretische principes van terminologie en terminologiebeheer en (b) vertrouwdheid opbouwen met een aantal courante programma’s die de vertaler behulpzaam kunnen zijn. Het gaat hierbij in het bijzonder om terminologiebeheersystemen en vertaalgeheugens. Het opleidingsonderdeel dient enerzijds als praktische ondersteuning van de vertaallessen; anderzijds heeft het ook tot doel de kritische reflectie over de technische hulpmiddelen aan te wakkeren.
Doelgroepen
studenten Master of Arts in het vertalen
Aantal uren
30
Studiepunten
3

TermNet Terminology Summer School

Beschrijving

TSS is a one-week, practice-oriented training course for terminology management.TSS is for practitioners, professionals and scientists who are looking for a comprehensive, state-of-the-art introduction to terminology theory and practice.

Instelling
TermNet, International Network for Terminology
Adres
Sulzweg 9/3 1190 Vienna, Austria
Website
Terminology Summer School
Contact
Algemene info
Doel
Terminologie beheren
Doelgroepen
Practitionars, professionals and scientists
Aantal uren
40
Studiepunten
Certificaat