Categorieën
Terminologie

Nederlands als wetenschapstaal

Dit project heeft als doel om taalhulpmiddelen te ontwikkelen die de overstap van het middelbaar naar het hoger onderwijs makkelijker maken. Op dit moment zijn er lijsten beschikbaar met scheikundige termen en wiskundige termen.

Het Proefproject Nederlands als wetenschapstaal – van corpora naar terminologielijsten, heeft als doel om taalhulpmiddelen te ontwikkelen die de overstap van het middelbaar naar het hoger onderwijs makkelijker maken. Dit project kwam tot stand in overleg met en met steun van de Nederlandse Taalunie.

In het proefproject komen twee aspecten aan bod: enerzijds het ontwikkelen van corpusmateriaal van gesproken academisch Nederlands, dit om het academische taalgebruik in kaart te brengen en taalondersteuning voor beginnende studenten te ontwikkelen; anderzijds het ontwikkelen van terminologielijsten voor een aantal kernvakken uit de BA1-programma’s in Nederland en Vlaanderen.

Alfa, bèta en gamma

Wat betreft de terminologielijsten richt het pilotproject zich op de alfa-, bèta- en gammarichtingen op basis van schriftelijk cursusmateriaal uit Nederland en Vlaanderen. Aan de Nederlandstalige termen en definities worden tevens de Engelse termequivalenten gekoppeld. Er is gekozen voor een bredere benadering die de selectie en beschrijving van de termen geschikt maakt voor een ruimere studentenpopulatie zoals verpleegkundigen of economiestudenten, en niet alleen voor scheikundigen of wiskundigen in opleiding.


Applicaties/producten