verrijken

van extra (taalkundige) informatie voorzien