toponymisch 

m.b.t. plaatsnamen en andere eigennamen van geografische eenheden