syntaxis

(bestudering van de) opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen; zinsleer