morfosyntactische

m.b.t. woorddelen en hun functie in zinsverband