morfemen

kleinste woordeenheden met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie