glossen

verklarende aantekeningen of woordvertalingen tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)