annotaties

extra informatie waarmee  tekst is verrijkt