Categorieën
Spelling & grammatica

e-ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica. De elektronische versie e-ANS uit 2002 wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid.

English version

e-ANS: Dutch grammar

The General Dutch Grammar, or ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst), is the go-to reference grammar for the Dutch language. It is the most extensive description of the grammatical aspects of contemporary Dutch. Its target users are both native speakers and foreign speakers learning Dutch. The ANS was born out of a Belgian-Dutch cooperation and was first printed in 1984. The second and revised 1997 edition was digitized, resulting in the e-ANS.

Our role

Lately, the Dutch Language Institute (INT) has been working on a new, user-friendly website for the ANS, while work was started on the revision of its contents by the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Ghent University, KU Leuven and Radboud University Nijmegen.

From 2020 onwards, the further revision of the contents will also be coordinated by the INT. The revised website appeared on 21 April 2021, with the first revised chapters of the General Dutch Grammar, describing prepositions and negations, among other subjects. Later this year, a completely revised text on phonetics and phonology will follow, as well as a revision of the chapter on word order.


Applications/products

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is de meest uitgebreide Nederlandse beschrijving van de Nederlandse grammatica. Tot de doelgroepen behoren zowel moedertaalsprekers als anderstaligen die Nederlands leren. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in boekvorm in 1984. De tweede editie volgde in 1997, en in 2002 werd die online gepubliceerd onder de naam e-ANS.

Kennisclip: wat kun je vinden in de Algemene Nederlandse Spraakkunst?

Onze rol

De afgelopen tijd heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website voor de ANS, terwijl met de inhoudelijke herziening gestart werd aan het Leiden University Center for Linguistics, de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vanaf 2020 wordt ook de verdere inhoudelijke herziening vanuit het INT gecoördineerd. Op 20 april 2021 zijn de nieuwe website en de eerste vernieuwde hoofdstukken van de Algemene Nederlandse Spraakkunst online gekomen, zoals die over voorzetsels en ontkenning. Later dit jaar volgen een geheel vernieuwde klankleer en een vernieuwde versie van het hoofdstuk over woordvolgorde.


Applicaties/producten