Profielpagina

Dr. Maaike Beliën
Onderzoeker/taalkundige

Maaike Beliën studeerde algemene taalwetenschap en Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een corpusonderzoek naar Nederlandse voor- en achterzetsels, vanuit het perspectief van constructiegrammatica.

Sinds 2020 is ze onderzoeker bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), met grammatica als kerntaak. Ze coördineert de herziening van de online Algemene Nederlandse Spraakkunst (de e-ANS), de meest uitgebreide beschrijving van de Nederlandse grammatica bedoeld voor een breed publiek.

Eerder werkte ze als docent-onderzoeker voor de opleiding Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, als docent Engelse schrijfvaardigheid voor promovendi aan de Technische Universiteit Delft, en als onderzoeker en docent Nederlandse taalkunde aan het Leiden University Centre for Linguistics. 

ORCID

Publicaties