Categorieën
Woordbaak

Waarom zeggen we ‘drieletter­woord’ en niet ‘drieletters­woord’?

De tussenklanken -s en -en in samenstellingen zijn niet zonder meer gelijk aan meervoudsuitgangen. Er is echter wel een relatie met het meervoud als je kijkt naar de systematiek. Woorden met een meervoud op -s krijgen nooit een tussenklank -en, tenzij het om woorden gaat die daarnaast ook een meervoud op -en hebben (bijvoorbeeld directeurskamer, directeurenoverleg).

Samenstelling met levende wezens

Een ander systematisch proces is dat samenstellingen met woorden met een meervoud op -s die levende wezens aanduiden, een tussen-s krijgen (doktersvoorschrift, portiersloge), terwijl woorden die betrekking hebben op levenloze dingen die niet krijgen (bijvoorbeeld lepelrekje, portierkruk). Daar zijn wel enkele uitzonderingen op, zoals kleuterklas, maar over het algemeen is dit de regel. Vandaar dus dat het drieletterwoord is en niet drieletterswoord.