Categorieën
Nieuw woord van de week

waakstudent

Waakzame student biedt hulp.

Student die met name in de avond en nacht waakt bij onrustige patiënten, vooral om verpleegkundigen en andere medewerkers, bijvoorbeeld mantelzorgers, te ontlasten tijdens hun werk. Het woord waakstudent is een vrij doorzichtig nieuw woord dat gevormd is uit de stam van het werkwoord waken en student.

Illustratie door Maartje Reijnders

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is onlangs begonnen met het inzetten van deze speciale studenten. Waakstudenten zijn derdejaarsstudenten die een medische studie doen. Ze zijn in het UMCG vooral actief op de afdelingen traumatologie, interne geneeskunde en neurologie. De studenten mogen zelf geen medische handelingen verrichten en zijn er vooral op gericht onrustige patiënten te kalmeren. Het gaat dan vaak om ouderen met een delier, die erg in de war zijn. Als dat nodig is, roepen zij de hulp van verpleegkundigen of andere zorgverleners in. Het UMCG heeft de beschikking over ongeveer honderd studenten. “Werkdruk- en stress is al jaren een probleem onder verpleegkundigen. Zodanig zelfs dat sommigen ervoor kiezen het vak te verlaten. Waakstudenten lossen dat probleem niet op, maar dragen wel bij aan verlichting van de taken,” legt Trouw uit.

Bronnen:

Trouw, 23 juni 2022

Medisch Contact, 2 juni 2022


Meer lezen