Categorieën
Nieuws

Lezing: Taalportaal en de taalkundige

Op dinsdagochtend 1 maart is er op het INL in Leiden een openbare lezing over Taalportaal: het digitale platform dat alle kennis over de Nederlandse, Friese en Afrikaanse grammatica beschikbaar maakt voor een internationaal publiek.

In de lezing zullen taalkundigen Ton van der Wouden en Marc van Oostendorp laten zien wat het Taalportaal de taalkundige te bieden heeft. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via secretariaat@ivdnt.org.

  • Wanneer: dinsdag 1 maart, van 11.00 – 12.00
  • Waar: Matthias de Vrieshof 3 Leiden, zaal 104 (eerste verdieping)

Programma

Morfologie in het Taalportaal

Ton van der Wouden
Meertens Instituut, Fryske Akademy-KNAW

Wat heeft het Taalportaal de morfoloog te bieden? We maken een korte reis door het portaal, waarbij we ons concentreren op de morfologie van werkwoorden. Van alle buigingsverschijnselen zijn de verbale het meest complex. Morfologische procedés maken het ook mogelijk om nieuwe werkwoorden te maken. Dat kan zowel door samenstelling als afleiding. Na omtrekkende bewegingen zullen we inzoomen op werkwoordsvorming door suffigering. Een overzichtelijk gebied, want er zijn slechts een paar improductieve inheemse achtervoegsels (knip-er, pijn-ig), naast een productief uitheems achtervoegsel (-eer en allomorfen, als in triomf-eer, ion-iseer, accent-ueer).

The Taalportaal and segmental phonological processes in Dutch and Frisian

Marc van Oostendorp
Fryske Akademy-KNAW, Meertens Instituut

Dutch and Frisian have some segmental phonological processes in common, and are different with respect to others. The commonality can be due either to the shared origin of the language or (more visibly) to language contact – final devoicing may be a good example of the latter. Obviously the languages are also different in some respects. The similarities and differences together allow us to show how the Taalportaal is set up, and how we have been able to use the organisation of the portal to give a maximally comprehensive view of the phonologies of both languages.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.