Categorieën
Nieuws

IMPACT wordt CLARIN K-Centre

Het IMPACT Centre of Competence (www.digitisation.eu) kreeg onlangs het keurlabel CLARIN K(nowledge)-Centre.

IMPACT (IMProving ACcess to Text) is een non-profitorganisatie die in 2012 is opgericht en als doel heeft massadigitalisering van teksten beter, sneller en goedkoper te maken. Daarvoor biedt het Centre of Competence onder andere advies, (online)trainingen en taaldata op het gebied van digitalisering.

CLARIN is een Europese onderzoeksinfrastructuur die taalmaterialen en tools beschikbaar stelt voor onderzoek in de sociale en menswetenschappen. Het netwerk van CLARIN bestaat uit verschillende soorten centra. Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is een CLARIN B-centrum (voor Vlaanderen) en helpt onderzoekers, docenten en studenten aan data en tools voor taalkundig onderzoek. Als CLARIN K-centre in digitisation (IMPACT-CKC) vervult IMPACT binnen CLARIN nu een rol als kenniscentrum, en helpt zo organisaties aan informatie en data voor digitalisering van tekstmateriaal.

Het INT is stichtend lid van het IMPACT Centre of Competence, maakt deel uit van de Executive Board en werkt actief mee aan de verdere uitbouw van de diensten van het centrum.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.